LIST OF ENTITIES UNDER OFFICIAL VETERINARY SUPERVISION

OPERATORS AND CATEGORIES OF ABP PLANTS – ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ TVARKYMO SUBJEKTAI IR JŲ KATEGORIJOS


FORMAT OF THE MASTER LIST - PAGRINDINIO SĄRAŠO FORMA
All ABP plants/Visos ŠGP įmonės

Establishments or plants carrying out intermediate activities and plants storing animal by-products (Article 24(1)(h) and (i) of Regulation (EC) No 1069/2009) – Tarpinę veiklą vykdančios ir/ar ŠGP saugojimo įmonės, patvirtintos pagal reglamento (EB) 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies h ir i punktus.Establishments or plants for the storage of derived products (Article 24(1)(j) of Regulation (EC) No 1069/2009) - Šalutinių gyvūninių produktų gaminių (toliau – ŠGPG) saugojimo įmonės, patvirtintos pagal reglamento (EB) 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies j punktą.Incineration/ co-incineration/ combustion plants (Article 24(1)(b), (c) and (d) of Regulation (EC) No 1069/2009) – Deginimo/ bendrojo deginimo/ŠGP ir ŠGPG naudojimo kurui įmonės, patvirtintos pagal reglamento (EB) 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktus:Processing plants (Article 24(1)(a) of Regulation (EC) No 1069/2009) – ŠGP perdirbimo įmonės, patvirtintos pagal reglamento (EB) 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies a punktą:Oleo-chemical plants (Article 23 of Regulation (EC) No 1069/2009) – Oleochemijos įmonės, registruotos pagal reglamento (EB) 1069/2009 23 straipsnį.


Biogas plants (Article 24(1)(g) of Regulation (EC) No 1069/2009) – Biologinių dujų įmonės, patvirtintos pagal reglamento (EB) 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies g punktą.Composting plants (Article 24(1)(g) of Regulation (EC) No 1069/2009) – Kompostavimo įmonės, patvirtintos pagal reglamento (EB) 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies g punktą.Petfood plants (Article 24(1)(e) of Regulation (EC) No 1069/2009) – Gyvūnų augintinių ėdalo įmonės, patvirtintos pagal reglamento (EB) 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies e punktą.Establishments or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain (Article 23 of Regulation (EC) No 1069/2009) – ŠGP/ŠGPG tvarkymo ne pašaro grandinės įmonės, registruotos pagal reglamento (EB) 1069/2009 23 straipsnį:Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes as referred to in Articles 17(1), 18(1) and 18(2) of Regulation (EC) No 1069/2009, which are registered in accordance with Article 23 of Regulation (EC) No 1069/2009 –ŠGP/ŠGPG naudotojai šėrimui ir specialiai paskirčiai, pagal reglamento (EB) 1069/2009 17 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnio 1 ir 2 dalis, registruoti pagal reglamento (EB) 1069/2009 23 straipsnį:
Collection centres (Article 23 of Regulation (EC) No 1069/2009) – Surinkimo centrai, registruoti pagal reglamento (EB) 1069/2009 23 straipsnį.Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers – Organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų gamybos įmonės.Other registered operators – Kiti registruoti operatoriai:
ACTIVITIES/VEIKLA

ABBREVATION/SANTRUMPA ACTIVITIES/VEIKLA
BIOGPBiogas plants / Biologinių dujų įmonė
COLCCollection Centre / Surinkimo centras
COLLCollection / Surinkimas
CoIPCo-incineration plants / Bendrojo deginimo įmonė
COMPComposting plants / Kompostavimo įmonė
GATRPGame Trophies Plant / Medžioklės trofėjų gamybos įmonė
INCPIncineration plants / Deginimo įmonė
OLCPOleo-chemical Plant / Aliejaus chemijos įmonė
OALKHPOther means: alkaline hydrolysis process plant / Kita paskirtis: šarminę hidrolizę taikanti įmonė
OBIODPOther means: biodiesel production process plant / Kita paskirtis: biodyzelino gamybos įmonė
OBRGAPOther means: brookes gasification process plant / Kita paskirtis: brookes dujinimo procesą taikanti įmonė
OHPHBPOther means: high pressure hydrolysis biogas process plant / Kita paskirtis: biologinių dujų gamybai taikanti aukšto slėgio hidrolizės procesą įmonė
OHPHTPOther means: high pressure high temperature process plant / Kita paskirtis:aukšto slėgio ir aukštos temperatūros procesą taikanti įmonė
OTHEROther activities (please specify) / Kita veikla (nurodykite)
PETPPPetfood Plant using only processed ABP / Gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė, naudojanti tik ŠGP gaminius
PETPRPetfood plant using raw ABP / Gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė, naudojanti tik neapdorotus ŠGP
PHARPharmaceutical activity (incl. all types of medical devices) / Farmakologinė veikla (apimant visų tipų medicinines priemones)
PROCPProcessing Plant / Perdirbimo įmonė
STORPStorage Plant / Saugojimo įmonė
TANTannery / Kailių rauginimas
UCOSMUse for cosmetic products / Naudojimas kosmetikos produktams
UDOGUse for dogs recognised kennels or packs of hounds and dogs and cats in shelters / Naudojimas pripažintų šunų veisyklų ar skalikų rujų šunis ir prieglaudose laikomiems šunims ir katėms
UFERTUse for organic fertilisers and soil improves / Naudojimas organinėms trąšoms ir dirvos savybių gerinimui
UFURUse for fur animals / Naudojimas kailiniams žvėreliams
UINSEUse for insects (including maggots) for fishing bait / Naudojimas vabzdžiams (įskaitant lervas ir kirminus) žvejybos masalams
UNECUse for necrophagous birds / Naudojimas maitlesiams paukščiams
URBPUse for reptiles and birds of prey / Naudojimas ropliams ir rojaus paukščiams
UWILDUse for wild animals / Naudojimas laukiniams gyvūnams
UZOOUse for zoo/circus animals / Naudojimas zoologijos sodo/cirko gyvūnams


PRODUCT TYPES / PRODUKTŲ TIPAI

ABBREVATION/SANTRUMPA PRODUCT TYPES/PRODUKTŲ TIPAI
APIApiculture by-products / Bitininkystės šalutiniai produktai
BHHPBones, horns, hooves and products thereof / Kaulai, ragai, kanopos ir jų produktai
BIOGBiogas / Biologinės dujos
BIODBiodiesel / Biodyzelinas
BIORResidues from biogas production other than biogas / Likučiai po biologinių dujų gamybos
BLPFBlood products for feeding purposes / Kraujo produktai pašarui
BLPTBlood products for technical purposes / Kraujo produktai techninėms reikmėms
CADWhole bodies of dead animals (cadavers) / Gyvūnų gaišenos
COLCollagen / Kolagenas
COMRResidues after composting / Kompostavimo likučiai
COSMCosmetic products / Kosmetikos produktai
CATWCatering waste / Viešojo maitinimo atliekos
DCAPDicalcium phosphate / Dikalcio fosfatas
DTCDigestive tract content / Virškinamojo trakto turinys
EGGEgg Products / Kiaušinių produktai
FERTFertilisers other than BIOR / Trąšos, kitos negu BIOR
FATOTRendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes / Perdirbti riebalai ir žuvų taukai, neskirti pašarams ar aliejaus chemijos tikslams
FATOLRendered fat from ABP for oleochemical purposes / Perdirbti riebalai iš šalutinių gyvūninių produktų skirti aliejaus chemijos tikslams
FATDFat derivatives / Riebalų dariniai
FATFRendered fats and fish oil for feeding / Perdirbti riebalai ir žuvų taukai pašarui
FEEDFeed production (please specify) / Pašarų gamyba(nurodykite kokių) *
FORMFProducts of animal origin/ no longer for human consumption / Buvę maisto produktai
GELGelatine / Želatina
GATRGame trophies / Medžioklės trofėjai
HISKRRaw hides and skins / Žalios (neišdirbtos) odos ir kailiai
HISKTTanned hides and skins / Raugintos ar kitaip apdorotos odos ir kailiai
HYDPHydrolysed protein / Hidrolizuoti baltymai
INSEInsects including maggots and worms / Vabzdžiai, lervos ir kirminai
MANUUnprocessed manure / Neperdirbtas mėšlas
MANPProcessed manure and manure products / Perdirbtas mėšlas ir produktai
MBMMeat and bone meal (Category 1, 2) / Mėsos ir kaulų miltai (1 ar 2 kategorijos)
MEDDMedical devices / Medicinos priemonės
MIMCMilk, colostrum and derived products from milk and colostrums / Pienas, krekenos ir jų produktai
OTHEROther products (please specify) / Kiti produktai (nurodyti)
PAPProcessed animal protein (Category 3; indicate animal species) / Perdirbti gyvūniniai baltymai (3 kategorijos, nurodyti iš kokių gyvūnų rūšies pagaminti)
PETCCanned petfood / Konservuotas gyvūnų augintinių ėdalas
PETFIFlavouring innards for petfood / Aromatinės medžiagos gyvūnų augintinių ėdalui
PETDPetfood: dogchews / Gyvūnų augintinių ėdalas: kramtukai
PETPProcessed petfood other than canned petfood / Perdirbtas nekonservuotas gyvūnų augintinių ėdalas
PETRRaw petfood / Žalias gyvūnų augintinių ėdalas
PHARMPharmaceutical products / Farmacijos produktai
RAWOther unprocessed ABP / Kiti neperdirbti šalutiniai gyvūniniai produktai
SEREBlood and blood products from equidae / Arklinių kraujas ir kraujo produktai
TCAPTricalcium phosphate / Trikalcio fosfatas
WHBFwool, hair, pig bristles, feathers / Vilna, plaukai, kiaulių šeriai, plunksnos
WWTMaterial collected from waste water treatment / Iš vandens valymo įrenginių surinktos medžiagos